11 października 2018

Powrót do pisania? / Comeback to writing?

Po dwóch latach milczenia próbuję znów pisać tutaj na tematy różne, przede wszystkim patchworkowo/quiltowe. Tyle że krótko (siła wzroku tylko/aż 30%). Do poprzednich wypraw do Birmingham (UK) i Ste Marie aux Mines (F) nie wrócę - nie widziałam tych wystaw, tylko wiele zdjęć koleżanek z różnych stron świata. Dziękuję!

After two years in silence I will once again try to write here about miscellaneous themes, first of all patchwork and quilting. But rather shortly (sight power 30%). I won't return to previous excursions to Birmingham (UK) and Ste Marie aux Mines (F) - I haven't seen those exhibitions, only a lot of photos made by friends from all over the world. Thank you!

W tym roku trochę podróżowałam: byłam już w Szwajcarii, dwa razy w Polsce, we Francji odwiedziłam Alzację i Bretanię, a ostatnio byłam nawet poza kontynentem na hiszpańskiej wyspie kanaryjskiej Fuerteventura. Na ogol tydzień, czasem 12 dni spędzałam wśród rodziny i przyjaciół. Czy to wystarczy? Nie wiem - do końca roku są jeszcze 3 miesiące - świat ciągle stoi otworem...

This year I could travel a lot: I spent some time in Switzerland, I traveled twice to Poland, in France I've visited Alsace and Brittany, and recently I was out of continent on one of Spanish Canary Islands Fuerteventura. I've spent there often one week, sometimes 12 days, with family and friends. Is it enough for me? I don't know - there are another three monts till end of the year - the world's my oyster...I na koniec smutna wiadomość - nie ma już Mai-Psa... Jak większość labradorów (także mieszańców) miała problemy ze stawami biodrowymi. Często cierpiała, a na koniec nastąpił paraliż tylnych łap. Niestety trzeba było ją uśpić... To było ponad rok temu, a ciagle bardzo mi jej brakuje.

At the end the sad news - Maja-Dog is gone ... Like most Labrador Retrievers (hybrids) she had problems with the hip joints, often suffered. At the end there was a paralysis of the hind feet and I had to euthanize her. It was more than a year ago but I still miss her.

30 września 2016

Mam problem... jak pisać na blogu bez męczenia oczu / I have a problem ... how to write on the blog without tiring eyes

Mam problem z oczami - jednym okiem widzę wszystko w krzywym zwierciadle, drugim wszystko nieostro i za mgłą. Przedtem byłam krótkowzroczna, teraz być może wkrótce niewidząca. Muszę ograniczyć czas spędzony przed ekranem komputera, więc także tę pisaninę. Ale mam jeszcze tyle do pokazania... Więc się ograniczam, ale nie rezygnuję. Do następnych komentarzy...

I have a problem with my eyes - with one eye I can see everything in the distorting mirror, with the second all is out of focus and misty. Before I was near-sighted and now perhaps I will be soon partially sighted. I have to limit the duration of time spent in front of a computer screen, therefore also this scribbling. But I still have so much to show ... So I limit myself, but not give up. Till the next comments ...
Birmingham FoQ 2016 - 5: Patchworki Artystyczne i Ilustracyjne / Art and Pictorial Quilts

Tu było najwięcej różnic w ocenie mojej i jurorów na temat nagrodzonych prac. Ale też tu było najwięcej różnic jakościowych - wybór najlepszej pracy był rzeczywiście bardzo trudny. Do Birmingham pojechałam przede wszystkim po to, by podziwiać patchworki artystyczne. Wiele patchworków ilustracyjnych należy według mnie także do tej kategorii i tu było wiele bardzo ciekawych, więc skomentuję najpierw pierwszą nagrodę "ilustracyjną": de gustibus non est disputandum - czyli o upodobaniach się nie dyskutuje!!!

Here I was of a total different opinion as the jury about awardwinning works. But there were also most differences in quality - the choice of the bests was really very difficult. To Birmingham I went first of all to admire Art Quilts. Many Pictorial Quilts belong according to my opinion also to this category and there were many very interesting works, I would like to comment this first prize first: de gustibus non est disputandum - tastes are not discussed!


New Beginning - by Elfriede Grooten, NL (322 - Winner in the category Pictorial Quilts)

African Woman (detail) - by Janneke de Vries-Bodzinga, NL (346 - 2 prize in the category Pictorial Quilts)
Sunseeker - by Liz Jones, UK (301 - 3 prize in the category Pictorial Quilts)

Oto kilka patchworków ilustracyjnych: / There are some of pictorial quilts:

The Magical Mermaid's Castle - by Claudia Pfeil, Germany (303 - Pictorial Quilts)

Frog - by Bara Bartosova Zamberk, Czech Republic (334 - Judge's Choice in the category Pictorial Quilts)

Keeping Watch #2 - by Roberta Le Poidevin, UK (338 - Judge's Choice in the category Pictorial Quilts)
Wild Arum - by Liz Brooke Ward, UK (349 - Highly Commended in the category Pictorial Quilts)

Harbour At Low Tide - by Kate Dowty, UK (321 - Pictorial Quilts)

Moim zdaniem jednak takich prac, jak nagrodzony pierwszą nagrodą patchwork artystyczny "Ruins 6" uszyty przez Leah Higgins, powstaje w świecie wiele, i to od dawna! (przykłady patrz w Pinterescie). Techniki przenoszenia zdjęć na tkaninę, drukowania/farbowania tkanin, ich cięcia i zszywania są dziś wysoko rozwinięte, więc takie dzieła bywają spektakularne. Ta nagrodzona praca, choć bardzo ciekawa, nie jest według mnie spektakularna. Ale jedna z niewielu "abstrakcyjnych" (nie ilustracyjnych) i jakościowo jedna z najlepszych.

In my opinion, however, there are plenty of such works all over the world as that with the first prize awarded "Ruins 6" made by Leah Higgins, and that's for a long time! (for examples see Pinterest). Techniques for photo transfer to fabric, for printing/dyeing fabrics and for cutting them and sewing together are today highly developed, so such works are often spectacular. This awarded quilt, although very interesting, is for me not spectacular. But it was one of very few "abstrakt" (not pictorial) works and technically one of the best


Ruin 6 - by Leah Higgins, UK (535 - Winner in the category Art Quilts)

Oto kilka patchworków artystycznych: / There are some of art quilts:

Rainy Day Dora Creek #13 - by Judy Hooworth, Australia (456 - 3 prize in the category Art Quilts)
Coral Reefs 2 - by Jean Marshall, UK (525 - 2 prize in the category Art Quilts)

Galloping Wild and Free - by Helen Godden, Australia (460 - Art Quilts)
Glue and Stick - Anne Smith, UK (464 - Art Quilts)

A Quiet Winter - by Marita Lappalainen, Finland (457 - Highly Commended in the category Art Quilts)
Lost Communication - by Jackie Smith, UK (493 - Art Quilts) - left
Four Minute Sampler - by Liz Brooke Ward, UK (494 - Art Quilts) - right / and detail

Purdah - by Linzi Upton, UK (536 - Art Quilts)

150 Years of Alice in Wonderland - by Arthur Ridley, UK (524 - Judge's Choice in the category Art Quilts) - my Coup de Coeur!

Think Tea - by Sheena Hughes, UK (543 - Art Quilts)
Cacharros - by Mayte Rodriguez, Spain (510 - Art Quilts)

I oczywiście polskie patchworki artystyczne i ilustracyjne pokazane tu.
And of course Polish art and pictorial quilts shown here.