03 sierpnia 2016

Szycie w Szwajcarii / Sewing in Switzerland

Wspaniała przygoda, nie tylko "szyciowa" - tydzień w Szwajcarii z grupą 5 zaprzyjaźnionych quilterek! Przed południem wycieczki, z wędrówką po górach włącznie, a po południu do późnej nocy szycie, gadulenie, wybuchy śmiechu! I pyszne jedzenie... przeważnie z południowego Tyrolu, czyli z północnych Włoch. Moje niemieckie koleżanki świetnie gotują, więc ja zgłosiłam się na ochotnika do prac tzw. pomocniczych. Ale pracowałyśmy wspólnie, żeby jak najszybciej wrócić do szycia. Powstało wiele małych i średnich prac (na duże nie było miejsca w naszym skądinąd dużym i wygodnym mieszkaniu wakacyjnym): kosmetyczki, przyborniki, bieżniki na stół, poduszki, obrazki tekstylne... ja uszyłam 2 torby "shoppery" dla przyjaciółki i jej wnuczki. Oraz dawno obiecany woreczek na ślicznego, malutkiego japońskiego misia z "drogimi" kamieniami. Nie wszystko udało mi się sfotografować, ale mam mnóstwo zdjęć z wycieczek - nigdy przedtem nie byłam w lecie w górach! Szwajcaria jest naprawdę bardzo piękna!!!

A wonderful adventure, not only "sewing time" - a week in Switzerland with a group of 5 quilting friends! The morning tours with hiking in the mountains, in the afternoon and well into the night sewing, chatting, gales of laughter! And delicious food ... mostly from South Tyrol, Northern Italy. My German colleagues are great cooks, so I've made myself available volunteered to make odd jobs. But we worked closely together to get back to sewing as soon as possible. We've made many small and medium-sized objects (there was no place for big ones in our otherwise large and comfortable holiday apartment): vanity cases, toolboxes, table runners, pillows, textile pictures ... I've sewed 2 'shopper' bags for my friend and her granddaughter. And a long since promised pouch for adorable, tiny Japanese Teddy bear with "precious" stones. I was not able to photograph everything, but I have lots of photos from our excursions - I previously never spent the summer in the mountains! Switzerland is really beautiful!!!
14 lipca 2016

Przydasie / Useful (small?) items

Ela na swym blogu przedstawia 5 gadżetów, które lubi używać na codzień. I pyta o nasze. Właściwie mam wiele takich ciekawostek: to efekt "choroby" zwanej zbieractwem (jeszcze nie patologiczne, zwane syllogomania, ale kto wie...): jak widziałam coś ciekawego, co było na moją kieszeń, to nie mogłam się powstrzymać i kupowałam, nawet jeśli tego nie potrzebowałam. A jak znalazłam cos potrzebnego, co było za drogie, to pytałam męża, czy może mi to zrobić. Nie wszystko mógł, nie wszystko chciał, ale kilka przydasi mi zrobił:
Ela on her blog presents 5 gadgets she likes to use on a daily basis. And she asks about ours. Actually I have many such titbits: the effect of "disease" called intensive acquisition (not jet excessive, called hoarding disorder, but who knows...): as I saw something interesting, not very expensive, I couldn't resist and had to buy it although I not needed it. And when I found something needed, what was too expensive, I asked my husband whether he could make it. Neither he couldn't make everything nor he wanted everything to make, but after all he made some small useful items:


1.nie tak mała kursowa deska do prasowania, czyli gruba sklejka obita warstwą wypełnienia pochłaniającego wilgoć i pokrowcem na zwykłą "deskę" do prasowania. Ten pokrowiec miał tzw. strefę "BlitzBügeln" do wygładzania (czyszczenia) stopy żelazka podczas prasowania. (Przypalonych syntetyków czy kleju nie czyści, ale np. warstwę przyklejającego się krochmalu albo źle spłukanego proszku do prania.) Na zdjęciu z dość starym żelazkiem podróżnym - teraz są mniejsze. Zwróćcie uwagę na deseń!!!
The not-so-small ironing board for use during workshops: a thick plywood covered with a layer of fleece absorbing dampness and with a slipcover of a common ironing board. This slipcover had so called 'BlitzBügeln' zone to smooth out (clean) iron during ironing. (It does not clean burnt synthetic or adhesive fabrics, but cleans for example sticking layers of starch or washing powder not rinsed out enough.) The photograph shows also old-style travel iron - now they are smaller. Please note the pattern!

2. bezpieczna podstawka do malutkiego żelazka Clovera (do aplikacji i lamówek), zrobiona ze sklejki i imaka do narzędzi z drążkiem (np. szczotka albo grabie), zwykle przymocowywanym do ściany. Ta plastikowa koniczynka z drutem jest oryginalną podstawką Clovera na gorącą końcówkę ich żelazka - też na zdjęciu.
The safe stand to the small Clover iron (for applications and trimmings), made of a plywood and a toolholder for tools with stick (for example broom or rake) usually attached to the wall. This small plastic clover with wire is the original Clover stand for the hot iron end. This iron is also pictured.3. zestaw maszynek Clovera do podklejania pojedynczych lamówek, używanych w motywach celtyckich i witrażowych. Wyglądają jak te od wieków znane lamowniki, ale mają wyżłobioną prowadnicę na taśmę papierową z siatką klejącą. W skrócie: podczas robienia lamówki jednocześnie zostaje naprasowany podklejony papier. Potem ściąga się papier i tak podklejoną lamówkę naprasowuje, aby wygodnie naszyć na materiał. Albo jak w moich "starych wzorach tkackich" (jak powiedział mój Tata - przedwojenny włókiennik), zrobionych dziś "nową"japońską techniką "mesh weaving": podklejone lamówki są naprasowane na podkładkę (takie bloki łatwiej jest przechowywać, a potem zszywać).
Set of Clover tools "Fusible Bias Tape Maker" - these tapes are used in the Celtic and stained-glass patterns. They look like the common bias tape makers, known since a long time, but with a groove for the paper tape with fusible web. Short story: you iron-on this paper tape while making the bias tape as usual. Then you pull off the paper and iron-on the bias tape adhering it to fabric for easy sewing. Or as my "old weaving patterns" (as my textile specialist Dad said) made now with the "new" Japanese technique "mesh weaving": the fusible tapes are iron-on to the pad (such blocks are easier to store and then sew them together).

4. wyciągacz igły do pikowania (także ogólnie do szycia) ręcznego - używa się jak pokazano na tym 30 sekundowym wideo "Naaldtrekker - Needle Puller - Nadelzieher" organizacji Quilt-around-the-World.
The ease hedge hog needlepuller.

5. śrubokrętopodobny zamykacz quiltowych agrafek (tych zakrzywionych) - nie mogę znaleźć mojego, zrobionego przez męża (dawno nie używany), więc pokazuję zdjęcie z sieci, na podstawie którego został mój zrobiony, oraz wideo Amelie Scott.
Kwik-Klip Tool to easy bind the quilt sandwich with croocked safety pins for quilting.

6. szablon firmy Mercury, wymyslony w 2005 roku przez quilterow dla quilterow do szybkiego wycinania tekstylnych sześcioboków (heksagonów) ale i rombów, równoległoboków, trapezów i trójkątów.
The Mercury Template, made 2005 by quilters for quilters for fast cutting textile hexagons, but also rhomboids, diamonds, trapezoids and triangles.

Odszukałam też kilka rewelacyjnych przydasi, których dawno nie używałam. Ale to materiał na kilka następnych postów.
I have found also some great useful tools, which I didn't use since a long time. But it is the material for the next few posts.


Praca grupowa "Kwadratura Koła", przygotowana przez 4 quilterki na konkurs Niemieckiej Gildii Patchworku, została wystawiona podczas Dni Patchworku Berlin 2007. Moja część jest zielona.
Group work "Squaring the circle" was made by four quilters for the contest of The German Patchwork Guild and exhibited during the Patchwork Days Berlin 2007. My part is green.

12 lipca 2016

Hip Hip Hurrrrraaaaa!

Odpowiedzi Bloggera wprawdzie nie dostałam, ale moje obrazki wróciły nagle do poprzedniego stanu. Same. Magia...
I have not yet got a response from Blogger, but my pictures returned suddenly to a previous state. Themselves. The magic ...


11 lipca 2016

Znow walczę z Bloggerem / I fight further with Blogger

Zmieniłam tylko wygląd kilku elementów na prawej listwie i... we wszystkich postach zdjęcia i obrazki ustawiły się w kolumnę! A tyle czasu mi zajęło znalezienie sposobu, żeby były "trójki"... Oryginały postów się nie zmieniły, więc to wina Bloggera!!! Czekam na odpowiedź!!!

I have changed only the appearance of several elements on the right Strip and ... the photos and pictures changed their position in the column - in all posts! I spent a lot of time to organize them in "triads"... The original posts have not changed, so this is Blogger fault! I'm waiting for an answer!


08 lipca 2016

12. Textile Art Berlin 9 - 10.07.2016

Już jutro - po raz 12 - rozpocznie się w Textile Art Berlin 2016, jedna z najbardziej interesujących imprez tekstylnych w Niemczech. Tym razem po raz ostatni w szkole CARL-VON-OSSIETZKY-SCHULE w dzielnicy Berlin-Kreuzberg uczniowie, nauczyciele i organizatorzy pod kierunkiem Natalii Wolters z GALERIE IN DER VICTORIASTADT będą gościć artystki i artystów tekstylnych z całego świata. Program obejmuje 46 wystaw i 110 stoisk informacyjnych i handlowych z dziełami sztuki tekstylnej i sztuki włókna oraz artykułami potrzebnymi do tworzenia - wiele także z małymi wystawami prac.
The very tomorrow begins in Berlin-Kreuzberg the 12. Textile Art Berlin 2016 (link to information in English), one of the most important textile events in Germany. This time is the last time for the CARL-VON-OSSIETZKY-SCHULE school teachers and pupils, who will host - together with the organizers under Nathalie Wolters - textile artists from all around the world. The program includes 46 exhibitions and 110 booths and information counters - same with small exhibitions, where you can find textile und fiber art and materials needed to create.

Ponadto 17 artystek i artystów oferuje 21 warsztatów (w języku niemieckim, 2-3 godz. wcześniej trzeba się zameldować) oraz na 15 stoiskach można będzie samemu wypróbować wiele nowych technik, narzędzi i materiałów podczas tzw. mini-warsztatów (15-30 min.).
Moreover 17 artists offer 21 workshops (in German, 2-3 hours, registration needed) and 15 booths give mini-workshops where you can test many new technques, tools and materials.

Ofertę wzbogacają wykłady i pokaz filmów o rękodziele i sztuce tekstylnej w świecie. A podczas sobotniej wieczornej gali projektantka mody Pia Fischer przedstawi swoją i inne najnowsze kolekcje 12 projektantów i projektantek w pokazie mody pod wiele znaczącym tytułem "Besonderheiten" (indywidualności, osobliwości).
Lectures and film presentations about crafts and textile art in the world enrich the offer, just as the Saturday gala evening fashion show organized by Pia Fisher who will show her own and 12 other new collections prepared by other designers under the meaningful title "Besonderheiten" (peculiarity, specialities).

Dla poszukujących specjalnych materiałów i urządzeń, antycznych wzorów i szablonów, dawno wyprzedanych książek czy innych dzieł sztuki tekstylnej itp. zorganizowano licytację pod wiele obiecującym tytułem „Liebhaber Börse rund um textile Schätze" (giełda dla miłośników skarbów tekstylnych).
Who looks for special materials, tools, antic patterns and templates, old or out of print textile books, textile objects and more, can participate in the auction sale “Market place for textile treasures”.

A dla miłośników niespodzianek zorganizowano loterię fantową (1 los 1 €): miniquilty, biżuteria artystyczna, jedwabne szale, haftowane miniatury, ale i książki, kawałki tkanin, szpulki nici, motki wełny i wiele innych drobiazgów, w sumie 400 nagród (w tym 15 głównych) i ponad 200 nagród pocieszenia o wartości ponad 8.000 €. Nagrody jak zwykle zostały ufundowane przez artystów I sprzedawców, biorących udział w imprezie.
And for the fans of surprise there is a lottery drawing (1 lot 1 €) - you can win one of 400 prizes (among them 15 top prizes) and of more than 200 consolation prizes (total value 8000 €): miniquilts, art jewellery, silk scarfs, embroided miniatures, but also books, pieces of fabrics, spools of threads, wool hanks and many more. All prizes are donated by the participating artists and vendors.

10 polskich quilterek miało już możliwość pokazania swych prac na 10. Textile Art Berlin 2013, w ramach imprezy towarzyszącej "Dni patchworku" Niemieckiej Gildii Patchworku. O wystawie "Polski patchwork - tradycyjny, współczesny, nowoczesny" można przeczytać - i obejrzeć wiele zdjęć - na blogu Patchworki Anny Sławińskiej. Byłam bardzo szczęśliwą i dumną kuratorką tej wystawy. Gorąco polecam odwiedzenie także tej edycji Textile Art Berlin: na pewno będzie wiele do obejrzenia, kupienia, nawet na miejscu będzie można coś zjeść.
10 Polish quilters have already shown their works during 10. Textile Art Berlin 2013, as a part of the sideshow "Patchwork Days" of German Patchwork Guild. You can read about this "Polish Patchwork - traditional, contemporary, modern" exhibition (in Polish) and see many photos here. I was the very happy and proud curator of it. I fervently recommend to visit this edition of Textile Art Berlin: for sure you can see a lot, buy a lot, even eat there.